URB. CAN BARATA

AMPLIACIÓ D'HABITATGE AÏLLAT EXISTENT I NOVA PISCINA A LA URB. CAN BARATA
St. Cugat del Vallès - Barcelona
  • Promotor Srs. VILLAMIL - TORRENT
  • Direcció d'Obra Jordi Miró Rábago, Enrique Vijande Majem
  • Contractista OAK - 2000, S.L.
  • Pressupost 175.000 €
  • Superfície construïda 200 m2
  • Inici FEBRER 2010
  • Termini 6 mesos