EDIFICI AÏLLAT AMB 42 HABITATGES PÚBLICS

CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AÏLLAT AMB 42 HABITATGES PÚBLICS DE LLOGUER A JOVES

Montcada - Barcelona

  • Promotor INCASÒL, S.L.
  • Direcció d'Obra Roldán + Berengué Arquitectes, Enric Vijande Majem
  • Contractista CONSTRUCCIONES CALER, S.A.
  • Pressupost 2.931.000 €
  • Superfície construïda 3. 315 m 2
  • Inici MARÇ 2007
  • Termini 20 mesos