14 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB PISCINA I JARDÍ

CONSTRUCCIÓ DE 14 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB PISCINA I JARDÍ A BEGUR

Urbanització Sa Roda - Girona

  • Promotor BACANAR, S.L.
  • Direcció d'Obra ARQUIVOLTA G.A.C.U., SL , Enric Vijande Majem
  • Contractista ESTRUCTURAS SIAN / PROMEDITER / INSTAL-GAL / ALUMINIS TECMON
  • Pressupost 2.700.000 €
  • Superfície construïda 3 .008 m 2
  • Inici Setembre 2006
  • Termini 36 mesos