20 HABITATGES UNIFAMILIARS A BEGUR

CONSTRUCCIÓ DE 20 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB PISCINA I JARDÍ A BEGUR

Urbanització Sa Roda - Girona

  • Promotor BACANAR, S.L.
  • Direcció d'Obra ARQUIVOLTA G.A.C.U., SL , Enric Vijande Majem
  • Contractista GIROESTRUC / PROMEDITER / INSTAL-GAL / DECOR FUSTA
  • Pressupost 5.650.000 €
  • Superfície construïda 4.610 m 2
  • Inici FEBRER 2004
  • Termini 30 mesos