Construcció internacional

Construcció Sostenible
ENVIMA ha evolucionat els seus serveis cap a la internacionalització. Les comunicacions i la mobilitat actualment no tenen límits, cosa que permet pensar un desenvolupament immobiliari més enllà del nostre àmbit diari. En territoris diferents al nostre, la solidesa i l'experiència que ENVIMA aporta al seu client l'acompanyen per gestionar bé la seva inversió i dotar-la de fonaments estables :

  • Aportant coneixements i experiència amb diferents cultures i idiomes.
  • Aportant visió global a una inversió immobiliària.
  • Aportant solidesa tècnica als processos de construcció.
  • Aportant capacitat de gestió dels costos i els terminis.
  • Aportant processos establerts i adaptables a nous entorns.


  • "Si vols canviar el mon, canvia’t a tu mateix” - Mahatma Gandhi