Control de Qualitat

Control de Qualitat
Per a ENVIMA la qualitat és el motor tots els processos de treball, tant dels propis serveis oferts, com del desenvolupament immobiliari del client (aplicació del Decret 375/1988 i del C.T.E.-RD.314/2006). Els cicles de millora contínua són la prioritat d' ENVIMA i ens permeten evolucionar a cada encàrrec, optimitzant els serveis i perfeccionant els procediments de control a les obres :

  • Redacció del Programa de Control de processos i materials.
  • Compliment de les condicions establertes al C.T.E.
  • Registre de modificacions i/o millores als processos constructius.
  • Redacció dels fulls de Verificacions per al Registre Col·legial.
  • "Qualitat significa fer el correcte quan ningú t’està veient" (Henry Ford)

Descarrega el nostre fulletó en PDF     Descargar folleto