Project management

Project Management
Envers aquesta línia d'integració amb els objectius del client, ENVIMA ofereix una gestió d'obra que mobilitza tots els recursos humans i tècnics imprescindibles per a la bona marxa d'una operació. S'informa contínuament al client i es plantegen les millors alternatives per al funcionament de l'esmentada operació. En definitiva, la prioritat de ENVIMA és la d'arribar als mateixos objectius que el client :

  • Establiment de la millor estratègia per a desenvolupar un projecte.
  • Compliment dels terminis d'execució previstos.
  • Ajust dels costos d'execució a les previsions establertes.
  • Control dels costos directes de l'obra.
  • "Sumar esforços per multiplicar els resultats"

Descarrega el nostre fulletó en PDF     Descargar folleto