Projectes i Informes

Projectes i Informes
La redacció de projectes és un procés molt complex que parteix de la creació conceptual i es plasma en documents tècnics amb especificacions i justificacions de compliments normatius molt amplis. A ENVIMA coneixem a fons el marc normatiu de l'edificació i tenim gran capacitat per a fer que un projecte sigui plenament executiu.
Per altra banda, a ENVIMA també podem redactar informes tècnics par dictaminar, proposar accions, valorar treballs o resoldre tota mena d'expedients. Els nostres serveis funcionen tant integrant-se en equips de treball de més envergadura, com de manera totalment autònoma :

  • Redacció de documents tècnics d'un projecte executiu.
  • Expedients d'Activitats de locals o oficines.
  • Informes de tipus pericial al sector de l'edificació.
  • "Com no sabia que era impossible, ho vaig fer" (Albert Einstein)

Descarrega el nostre fulletó en PDF     Descargar folleto