Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

El R.D. 1627/1997 regula les condicions de Seguretat i Salut Laboral exigibles a les obres de construcció i assenyala al Promotor com responsable de posar en marxa la cadena de comandament. ENVIMA procura al promotor la certesa de perseguir el compliment d'aquestes normes i li ofereix la tranquilitat de cobrir les seves responsabilitats. ENVIMA avalua i informa constantment del que succeeix :

 

  • Redacció i Visat de l'Estudi de Seguretat (segons R.D. 1627/97).
  • Avís Previ (promotor) i altres comunicacions al Departament de Treball.
  • Coordinació de les Activitats per garantir l'aplicació coherent i responsable dels principis d'Acció Preventiva (L.P.R.L.).
  • "Cap accident succeeix per casualitat. Tots es poden evitar "

Descarrega el nostre fulletó en PDF     Descargar folleto