ESTABULARIS - FAC. DE MEDICINA (UAB)

REFORMA I AMPLIACIÓ DELS SERVEIS DE ESTABULARIS - FACULTAT DE MEDICINA (UAB)

Bellaterra - Barcelona

  • Promotor UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
  • Direcció d'Obra Jordi Miró Rábago, Enric Vijande Majem
  • Contractista CONSTRUCTORA DE CALAF, S.L. / ELECTROMECÁNICA SOLER, S.L.
  • Pressupost 1.750.000 €
  • Superfície construïda 750 m2
  • Inici MARZO 2011
  • Termini 10 meses