RECTORIA VELLA DE CALLÚS

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA RECTORIA VELLA, L'ESGLÉSIA I ELS ENTORNS

Callús (Bages) – Barcelona

  • Promotor TORREBERNADES, S.L.
  • Direcció d'Obra Carles Puig Soler , Enric Vijande Majem
  • Contractista AS - 3 GROUP, S.L.
  • Pressupost 350.000 € -- 1.500.000 €
  • Superfície construïda 1.030 m2 -- 840 m2
  • Inici JUNY 2015 -- JULIOL 2016
  • Termini 7 mesos - 7 mesos