Energia i Medi Ambient

Energia i Medi Ambient
La preocupació pel medi ambient és cada cop més alta i és clar que els edificis tenen un gran impacte. Per una banda, ENVIMA és capaç d'aplicar diverses eines d'Avaluació Ambiental que ajuden a reduir aquests impactes negatius al medi ambient, més enllà de l'enfoc sobre el comportament energètic de l'edifici. Per l'altra, a ENVIMA emprem la simulació energètica com l'eina que ens permet avaluar, validar i optimitzar les estratègies d'estalvi energètic, minimització de costos i impacte ambiental, sempre amb un enfoc sostenible.

  • Elaboració de l'informe d'Avaluació Energètica (segons R.D. 235/13).
  • Assessorament en millores d'Eficiència i/o Rehabilitació Energètica.
  • Implantació de la millora contínua segons norma ISO 50001.
  • Avaluació Ambiental d'Edificis amb l'eina VERDE del GBCe.
  • Aplicació de solucions passives i actives per a edificis nZEB.


  • "L’energia més sostenible és aquella que no es consumeix"